Die tabel toon 'n paar voorbeelde van die lande wat die beste op die vasteland presteer. Om hierdie ingewikkelde uitdaging die hoof te bied en 'n plaaslike watergehaltekrisis te voorkom, moet beleggings in behandeling beduidend wees. ... in die informele sektor gebruik word wat risiko's vir boere en voedselverbruikers inhou. Inderdaad ...
verwys na ontwerpers en voorbeelde van hulle werk wat jy bestudeer het, of jy mag na die visuele voorbeelde hieronder verwys. LET WEL: Jy mag ook verwys na ontwerpers wat jy voorheen in hierdie vraestel gebruik het. FIGUUR A: FIGUUR B: Ontwerpproduk vanuit die plaaslike informele sektor. Ontwerpproduk vanuit die plaaslike formele sektor.