Nr. 99 din 04.02.2021 STRUCTURA ANULUI UNIVERSITAR 2021-2022 -anii I - III, învăţământ cu frecvenţă (IF) -anii I - III ID SEMESTRUL I 23.09.2021 - 24.09.2021 pregătirea anului universitar 27.09.2021 - 17.12.2021 activitate didactică 12 săptămâni (Marți, 30.11.2021, Sfântul Andrei și
Structura anului universitar 2021-2022. LICENŢĂ (Anii I și II) şi CONVERSIE (Anul I), MASTERAT (Anul I) SEMESTRUL I: Semestrul I ACTIVITATE DIDACTICĂ ...