Adjectivul se analizează similar cu substantivul, în sensul că trebuie specificate felul, genul, numărul și cazul ( + funcția sintactică). Însă, în cazul adjectivului, se va spefica și gradul de comparație (pentru adjective propriu-zise) sau persoana (pentru adjective pronominale). În general, dacă gradul de comparație este ...
Precizează felul, cazul și funcția sintactică pentru fiecare pronume/ adjectiv pronominal subliniat în enunțurile: 42p Pe ai tăi i-am cunoscut la ședința cu părinții Adjectivele demonstrative rezultate din pronumele acesta și acela au forme identice cu ale pronumelui dacă stau după substantiv.