Mit undergraduate sizeIAsyncEnumerable Desteği.NET 6 ile beraber System.Text.Json API'larına gelen önemli yeniliklerden biri IAsyncEnumerable<T> desteği. Artık IAsyncEnumerable<T>'ları JSON array olarak serialize edebiliyoruz. Böylece db'den veya başka bir asenkron streamden gelen dataları JSON API'larını kullanarak (de)serialize edebiliyoruz. How to check touch screen sensitivity on android oppoBinds IAsyncEnumerable methods to an AsyncIterable type: isEnumerable: Determines if source implements IEnumerable: isAsyncEnumerable: Determines if source implements IAsyncEnumerable: isParallelEnumerable: Determines if source implements IParallelEnumerable: initializeLinq: Binds to IEnumerable to Array Types, Map, Set, & String