botle bo netefatsa hore ho ba le moriana o lekaneng mmeleng wa hao ho boloka HIV ya hao e le tlasa taolo. • Tlaleha ditlamorao TSOHLE ho mosebetsi wa bophelo bo botle wa hao hanghang. • Mosebetsi wa heno wa bophelo bo botle a ka o fa moriana ho thusa ka ditlamorao tse nyane le tse mahlonoko.
Buka ea meriana ya sesotho pdf download. Lebenkeleng la libuka, Penelope Fitzgerald o pheta pale ea Florence Green, mohlolohali ea batlang ho theha lebenkele toropong e nyane, Hardborough, moo a phetseng lilemo tse 8.