Powercli script to check for snapshotsArticol unic. - Dupa articolul 71 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 556 din 27 iulie 2015, cu modificarile si completarile ulterioare, se introduce un nou articol, articolul 711, cu urmatorul cuprins:. Acest document poate avea modificari ulterioare. Cumparati documentul in forma actualizata sau alegeti un ...Ip device tracking cisco 9200Jun 15, 2019 · În măsura în care un beneficiar al dreptului la pensie militară de stat se consideră prejudiciat de nerecunoașterea legală a acestui drept, din perspectiva noii legi privind pensiile militare de stat, Legea nr. 223/2015, intrată în vigoare la 01.01.2016 , are la dispoziție următoarele căi de atac astfel determinate.