Een bijstandsuitkering helpt u een periode door te komen waarin u even geen betaald werk heeft. Zo kunt u uw vaste kosten betalen. De gemeente heeft een aantal regelingen voor inwoners in de bijstand.
Zorgtoeslag 2021. Zorgtoeslag is een financiële tegemoetkoming van de overheid voor personen met een lager inkomen.Met de zorgtoeslag zorgt de overheid ervoor dat de zorgpremie voor iedereen betaalbaar blijft. Ieder jaar op Prinsjesdag wordt de zorgtoeslag voor het aankomende jaar besproken en bepaald.